UNICOMP CJSC

14924 Ընկերության էջի դիտումներ

8 հետևորդ

2 ակտիվ աշխատանքներ

50 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Աշխատակիցների քանակը` 200-500

Գտնվելու վայրը: 37 Charentsi Str., Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (2)

Կոնտակտներ

37 Charentsi Str., Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
(010) 581-111