ZERØ

47050 Ընկերության էջի դիտումներ

53 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

165 ընդհանուր աշխատանքներ

At ZERO, our mission is to apply artificial intelligence and smart automation to one of the most pressing operational challenges of the legal industry — email management. Our mobile app and desktop companion automatically and efficiently file emails into the law firm DMS, capture time spent interacting with client email on a mobile device, and offer additional productivity tools designed to help lawyers quickly find the information that matters to them. Law firms can achieve unprecedented email compliance, and lawyers no longer need to worry about losing billable time to administrative tasks or an inability to capture their work. In addition, our data loss prevention component ensures that no email is sent to the wrong recipient. Onboarding is made easy by the fact that our products seamlessly integrate with the DMS and time and billing systems. ZERO’s A.I. engine runs on user’s device (edge computing) and it doesn’t require a server to be set up or a cloud to be connected to.

Founded in 2015, ZERO is based in Los Gatos, California. As a team, we believe in rigorous, exacting and ongoing measurement of the real-world impact of our technologies. This means constantly soliciting customer feedback, extremely rapid improvement and a myopic focus on whether what we’ve built genuinely works for the customer. 
Finally, we believe in clean, highly usable products with unobtrusive, but very powerful, technology. We strive to create tools that are deceptively simple; that the user intuitively knows how to use, and that operate efficiently and unobtrusively. The result is cutting-edge tools for the legal industry, powered by artificial intelligence and delivering the utility, scalability and most of all, security, law firms demand. By combining technology, security and ongoing evaluation of usability and customer value, we will build and deploy solutions that will revolutionize the business of law.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 59 Հանրապետություն փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

ZERO's Product Team / ZERO-ի պրոդուկտ թիմը

The role of a Product Manager, their goals, problems and motivations / Պրոդուկտ մենեջերի դերը, նպատակները, խնդիրներն ու մոտիվացիան

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Սպորտային փաթեթ
Բիզնես գործուղումներ
Մասնագիտական զարգացման փոխհատուցում
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Նվերներ տոների կապակցությամբ
Անսահմանափակ վճարովի արձակուրդ
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Բրենդային օնլայն խանութներից ընկերության ապրանքանիշով իրերի ձեռքբերում

Կոնտակտներ

59 Հանրապետություն փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37499000648