Content Writer

Վերջնաժամկետ՝ 15 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Կոնտենտի ստեղծում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

About Our Agency

Hamlet Azarian has been working with venture-backed start-ups for the past 7 years. Azarian Growth Agency uses his methodology and brings his ideas and strategies to life.

Azarian Growth Agency focuses on creating data-driven, unique marketing strategies for our clients. We are focused on helping companies grow on all aspects of the funnel, from Awareness, Acquisition, Retention, Revenue, and Referral.

Azarian Growth Agency creates unique campaigns focused on paid and organic search, social, content, email, video, display, pr, and conversion rate optimization.


About the Position

We are expanding and are looking for a content writer to join our team.

This is a remote position. The ideal candidate will have a self-starter attitude with a high level of ownership, self-motivation, and accountability. Ready to join a team that iterates fast, learns, and repeats?


Աշխատանքային պարտականություններ

 • Writing, editing, and proofreading content for multiple platforms
 • Formulating a content strategy, maintaining a content calendar, and adhering to set deadlines
 • Collecting, monitoring, and analyzing social and website metrics to make improvements and adjust the content strategy as necessary
 • Brainstorm with team members to develop new ideas for content
 • Provide editorial, creative, and technical support to team members
 • Evaluate, develop and update website content to stay aligned with the organization’s strategy
 • Stay up to date with the latest SEO and digital marketing latest trends and best practices
 • Suggest improvements in process and productivity optimization

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Excellent written and verbal communication skills
 • Creativity and the ability to develop original, high-quality content
 • Ability to develop content that provokes engagement
 • Knowledge of Search Engine Marketing (SEM)/Search Engine Optimization (SEO) process
 • Experience in website analysis using a variety of analytics tools, including Google Analytics
 • Experience in technical writing
 • Knowledge of HTML/CSS and website administration is a plus
 • English speaking/reading/comprehension is required
 • Expected working hours (9AM-12PM, 5PM-10PM Yerevan Time)

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

All qualified candidates are welcome to apply according to the link. Kindly note that only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Բովանդակության ստեղծում

Անգլերենի բարձր մակարդակ

Անձնական հմտություններ

Անկախ աշխատելու հնարավորություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.linkedin.com/company/77695552/

Հեռախոսահամար` +37499385878

Գտնել Retail Merchant Group սոց․ կայքերում