Customer Service Representative

Վերջնաժամկետ՝ 26 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Վաճառքի/սպասարկման կազմակերպում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

About us:

We are a parent company that represents four DTC brands, each catering to different niches within the e-commerce industry. At emater, we specialize in providing end-to-end solutions, covering every aspect of e-commerce from A to Z. Our dedicated team is committed to delivering excellence in all areas, including product development, customer satisfaction, and upholding the highest standards that meet and even surpass the bars set by industry giants.
We are looking for a Customer Service Representative who will be responsible for providing exceptional customer service to our online customers, resolving their issues, and ensuring a positive experience for all customers. They will also closely work with our marketing and operations teams to ensure customer satisfaction and resolve any issues.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Respond to customer inquiries and resolve any issues via phone, email, and live chat;
 • Manage and resolve customer complaints, requests, and inquiries in a timely and professional manner;
 • Provide accurate and complete information about company products and services;
 • Process orders, returns, and exchanges, ensuring accuracy and efficiency;
 • Work closely with marketing and technical teams to ensure customer satisfaction and resolve any issues;
 • Maintain accurate records of customer interactions and transactions using our CRM system;
 • Generate upsell opportunities;
 • Stay up-to-date with product knowledge, promotions, and company policies and procedures;
 • Identify and escalate priority issues to the appropriate team member or department;
 • Continuously look for opportunities to improve the customer experience and suggest process improvements to the management team.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Native or bilingual knowledge of English language with excellent verbal and written communication skills;
 • 1-2 years of customer service experience, preferably in a fast-paced e-commerce environment;
 • Experience using CRM software and other customer service tools;
 • Ability to multitask, prioritize, and manage time effectively;
 • Strong problem-solving skills and the ability to think creatively to resolve issues;
 • Tech-savvy;
 • Ability to work independently and as part of a team;
 • Strong attention to detail and organizational skills;
 • Flexibility to work evenings, weekends, and holidays as needed (rolling shift);
 • Positive attitude and willingness to learn and grow with the company.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

 What we offer:

 •  Medical Insurance;
 •  6 day offs;
 • Gym benefit;
 • Learning and development opportunities;
 • Yearly bonus;
 • 50% off for our products;
 • Referral bonus;
 • Birthday/Anniversary gifts;
 • Free English lessons.

All interested candidates are more than welcome to apply via the link
​​​​We thank you for your interest, please note that only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Հաճախորդների սպասարկում

Անձնական հմտություններ

հաղորդակցություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգեվավճար
Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Պարգեվատրման համակարգ
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
13-րդ աշխատավարձ
Սպորտային փաթեթ
Բիզնես գործուղումներ
Հագուստի կոդի բացակայություն
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Նվերներ տոների կապակցությամբ
Անվճար սնունդ
Զեղչեր ընկերության ծառայությունների եվ պրոդուկտների համար, կացարան
Անգլերենի անվճար դասընթացներ