Customer Support Agent

Դիմել էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 16 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Տուրիզմ/Հյուրընկալություն/HoReCa

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Deluxe Holiday Homes, a leading Dubai-based vacation rental and property management company, is expanding its footprint to Yerevan, Armenia. We are in search of a dedicated Customer Support Agent to join our dynamic team. This role is pivotal in fostering connections between our customers and the luxurious experience we promise across over 680+ properties we manage worldwide. By embodying our core values of professionalism, empathy, and innovation, you will be at the forefront of delivering exceptional service, ensuring our guests and landlords enjoy seamless and memorable stays. This position offers the unique opportunity to be part of a global team committed to excellence in hospitality, working within an environment that champions growth, innovation, and collaboration.


THIS POSITION IS OFFICE-BASED AT OUR BRANCH LOCATED IN YEREVAN, ARMENIA.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Provide exceptional customer service by addressing customer inquiries, resolving issues, and ensuring a positive customer experience during every interaction.
 • Handle incoming calls from customers, as well as initiate outbound calls to follow up on inquiries, gather information, or provide updates.
 • Identify and resolve customer issues promptly and effectively, escalating complex problems to higher-level support as needed.
 • Develop and maintain a thorough understanding of the company's products, services, and policies to provide accurate information to customers.
 • Accurately and thoroughly document customer interactions, issues, and resolutions in the company's database or CRM system.
 • Collaborate with team members and other departments to share information, address customer concerns, and contribute to a positive working environment.
 • Follow established procedures, guidelines, and scripts to ensure consistency in customer interactions and maintain service quality standards.
 • Effectively manage and prioritize tasks to meet performance metrics and service level agreements.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Prior experience in a customer service or call center role.
 • Strong verbal and written communication skills in English (Arabic and other languages would be plus).
 • Genuine commitment to providing excellent customer service and the ability to empathize with customer needs.
 • Strong problem-solving skills with the ability to think on your feet and find effective solutions.
 • Proficiency in using computer systems.
 • Ability to adapt to changing procedures, technologies, and responsibilities.
 • Collaborative attitude with a willingness to work effectively within a team.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Working Conditions:

Flexible working hours are required to cater to our international clientele, including evenings, weekends, and public holidays, reflecting the dynamic nature of the global hospitality industry.

Why Join Us: Become part of a visionary company that is reshaping the vacation rental landscape in Dubai and beyond. At Deluxe Holiday Homes, you’ll have the opportunity to grow professionally within a supportive and innovative environment, connecting with a global team dedicated to redefining hospitality. We offer competitive benefits, continuous learning opportunities, and the chance to be part of a company that values innovation, sustainability, and premium customer experiences.We are excited to extend this opportunity to candidates in Yerevan who share our passion for excellence, innovation, and a commitment to providing unforgettable stays for our guests. Join us in making every holiday home a deluxe experience

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Անձնական հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Դրական վերաբերմունք

Ժամանակի կառավարում

Կոնֆլիկտի հարթում

Հաճախորդի/սպասարկման ուղղվածություն

Ճկունություն

Multitasking

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Հագուստի կոդի բացակայություն

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.deluxehomes.ae

Հեռախոսահամար` +37433222058

Հասցե՝ 38 Կոմիտասի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Deluxe Technologies LLC սոց․ կայքերում