Full-stack Developer (Odoo)

Վերջնաժամկետ՝ 15 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Are you ready to learn fast and have a real impact on the company? Join ERP Swiss, leading Odoo integration company with an open source product, a huge global community, as well as a fun and exciting work environment.

A wide range of interesting projects:

We develop open source apps to help millions of employees save time in their day-to-day job.

Our projects include:

--> Business Apps: from point of Sales, to logistics and accounting, we have plenty of projects around business apps (improvement, creation of new features,...)

--> Frontend UI: Odoo Spreadsheet (an open source Google Spreadsheet alternative), a react/vue style JS framework (the fastest VDOM ever developed).

--> Python Framework: It's all about perf and optimizations. (ORM based on PostgreSQL)

--> Mobile: All Odoo apps run on iOS and Android hybrid mobile apps.

--> Website / Builder: An open source website builder & eCommerce, to help entrepreneurs launch their website by themselves, without technical hassle.

--> API / Connectors: Integrate Odoo with payment processors, carriers, or other services.

--> Security: from product security (code reviews, security patches) to system administration issues (pentesting, best practices, etc.).

If you're not familiar with Odoo, we provide comprehensive documentation and support to facilitate your learning and integration.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Collect and analyze requirements for ERP application design, development, and testing of Odoo (OpenERP) modules, projects, and interfaces;
 • Maintain and update existing Odoo modules as needed;
 • Translate design concepts and wireframes into high-quality, functional code;
 • Collaborate closely with the development team to understand project requirements and objectives;
 • Customize existing Odoo module views to align with project specifications and user needs;
 • Develop new QWeb templates for various Odoo modules, introducing new features and functionalities;
 • Stay updated on the latest Odoo releases and changes, ensuring projects remain compatible and incorporating new features as necessary;
 • Troubleshoot, debug, and resolve technical issues related to Odoo development and implementation.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, or a related field;
 • 2+ years of professional experience in full-stack development;
 • Proficiency in HTML, CSS, and XML;
 • Proficiency in JavaScript, with a strong background in jQuery;
 • Strong knowledge of Python;
 • Required expertise in SCSS and Bootstrap for ensuring seamless adaptability to screen resolutions;
 • Code optimization and refactoring (front-end part);
 • Ability to work with QWeb template engines and dynamic content, with knowledge of at least one of the template engines, such as JINJA;
 • Strong communication skills and the ability to work effectively within a team;
 • Self-motivated and able to work independently with minimal supervision;
 • Ability to adapt to new technologies and learn quickly;
 • Solid problem-solving skills and attention to detail.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Կրտսեր

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Մասնագիտական հմտություններ

jQuery

Python

JavaScript

HTML/CSS

Անձնական հմտություններ

Անկախ աշխատելու հնարավորություններ

Ճկունություն

Արագ սովորող

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Արտոնությունների փաթեթ

Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Պարգեվատրման համակարգ
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Ուսման/մասնագիտական վկայագրերի փոխհատուցում
Կրթության վճարի փոխհատուցում
Ոլորտի աշխատակիցների համար կազմակերպվող սպորտային եվ ինտելեկտուալ մրցաշարերի մասնակցություն

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.erpswiss.com

Հասցե՝ Տիգրան Պետրոսյանի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել ERP Solutions LLC սոց․ կայքերում