HR Manager

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 26 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

As an HR Manager at Dial Tel Your responsibilities will include managing and enhancing human resources functions from talent acquisition to employee engagement and operational excellence in a dynamic growing team.

You will develop organizational culture, optimizing operational procedures, and ensuring employee satisfaction.

Աշխատանքային պարտականություններ

Manage talent acquisition and recruitment processes
Ensure efficiency of the hiring process for meeting the strategic hiring needs
Come up with employer branding initiatives to build a positive employer reputation and to attract the best candidates
Develop onboarding procedure to ensure best employee experience
Develop and implement HR policies and procedures
Benefits package design and implementation
Loyalty plan creation
Devise strategies in maintaining a clear and active line of communication and engagement within a workplace
Corporate events organization and budgeting
Provide support in various HR-related topics such as leaves and compensation, resolve any raised issues
Handle employment terminations and offboarding
Measure employee engagement level and satisfaction
Organize periodic employee performance reviews

Անհրաժեշտ հմտություններ

Higher education in the field of HRM or relevant field
At least 3 years of experience in managing human resources
Strong knowledge of RA labor law and employment practices
Advanced knowledge of written and spoken English and Russian languages
Enthusiasm to work with the team and in the team, ability to contribute to building a positive team spirit
Ability to build and develop relationships with employees and candidates
Result-oriented approach
Time management and planning skills
Outstanding communication and negotiation skills
Adherence to higher working ethical standards (honesty, dedication, responsibility), innovative thinking, confidentiality and objectiveness

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Physical and mental health wellness
Employee medical insurance
Local and online trainings
Day offs / Work from home opportunity
Sick leave full compensation
Team buildings & corporate events
Gifts for different occasions 
Complimentary tea, coffee and refreshments


All interested and qualified candidates are welcome to apply by adding your CV in English, or sending it to hr@dialtel.net , indicating the position title "HR Manager" in the subject line of the email until October 31, 2023.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Բիզնեսի կառավարում

ՀՀ զբաղվածության և աշխատանքի օրենսդրություն

Անձնական հմտություններ

Անկախ աշխատելու հնարավորություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Բանակցությունների հմտություններ

Հատուկ թեգեր

Մագիստրոսական աստիճան

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Teambuilding

Crazy Teambuilding with Crazy People

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Պարգեվատրում երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Զվարճանքի ժամ
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Սպորտային փաթեթ
Էմոցիոնալ եվ մտավոր բարեկեցության ծրագրեր
Հագուստի կոդի բացակայություն
Նվերներ տոների կապակցությամբ

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.dialtel.net/

Հասցե՝ 63 Օրբելի եղբայրների փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Dial Telecommunications սոց․ կայքերում