Marketing Affiliate

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 23 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

The Marketing Affiliate plays a pivotal role in expanding the reach and visibility of the company's products or services through affiliate marketing strategies. They are responsible for establishing and maintaining relationships with affiliate partners, managing affiliate campaigns, and driving conversions.

Աշխատանքային պարտականություններ

1. Identify and recruit new affiliate partners to expand the company's affiliate network.
2. Develop and implement affiliate marketing campaigns to promote products or services effectively.
3. Monitor and analyze affiliate performance metrics, such as click-through rates, conversion rates, and revenue generated.
4. Optimize affiliate campaigns to maximize ROI and achieve sales targets.
5. Provide ongoing support and communication to affiliate partners, addressing inquiries and resolving issues promptly.
6. Stay updated on industry trends and best practices in affiliate marketing, incorporating innovative strategies to enhance performance.
7. Collaborate with internal teams, including marketing, sales, and product development, to align affiliate marketing efforts with overall business objectives.
8. Prepare regular reports and presentations on affiliate program performance for management review.

Անհրաժեշտ հմտություններ

1. Proven experience in affiliate marketing or digital marketing, with a focus on performance-based campaigns.
2. Strong negotiation and communication skills, with the ability to build and maintain relationships with affiliate partners.
3. Analytical mindset and proficiency in interpreting data to drive informed decisions and optimizations.
4. Results-driven approach, with a track record of achieving and exceeding targets.
5. Familiarity with affiliate marketing platforms and tracking tools.
6. Creativity and innovation in developing engaging marketing content and campaigns.
7. Excellent organizational and time-management skills, with the ability to manage multiple projects simultaneously.
8. Adaptability to a fast-paced, dynamic environment and willingness to embrace change.
9. Bachelor's degree in marketing, business administration, or a related field (preferred).

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Չսահմանված

Աշխատավարձ: Սկսած 250000 AMD Մաքուր ամսական

Լրացուցիչ տեղեկություն

This position offers an exciting opportunity for a motivated individual to contribute to the company's growth by leveraging affiliate marketing channels effectively. The Marketing Affiliate will play a crucial role in driving brand awareness, acquiring new customers, and increasing revenue through strategic affiliate partnerships.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Թվային մարքեթինգ

Տեխնիկական գիտելիքներ / իրավասություն

Անձնական հմտություններ

Արագ սովորելու կարողություն

Multitasking

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

About us

 

We are a rapidly growing company with an extensive professional background in Russia. We're working with a team of ambitious people who put professionalism and achievement of results at the forefront. We represents the  team of open-minded people, who is ready to share their experience and knowledge, and always open to new ideas and suggestions. Getting better every day is our main goal.


SMARTSOLUTION is an IT company that mainly provides b2b services in the following areas:

 

 • Corporate consulting and formation of business models for the development of Internet platforms
 • Maintenance and development of previously developed information systems and components of Internet resources
 •  Analysis of the performance of web resources and round-the-clock monitoring of information systems and their components
 • Search and attraction of partners, assistance in concluding partnership agreements Provision of a personal account manager for the developed project Promotion of web resources and mobile applications in the direction of E-Commerce Round-the-clock technical support on all issues for the customer
 • Organization of call-centers for the customer's project

Why it is worth working with us:

 • Opportunity for professional growth in a circle of highly qualified specialists
 • Active career growth in any position
 • Opportunity for internships abroad
 • Official employment in the Republic of Armenia
 • Relaxed and friendly work environment
 • Comfortable and cozy open space with designer renovation.
 • Nice bonus: free corporate meals

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Արտոնությունների փաթեթ

Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Հագուստի կոդի բացակայություն
Ծնողական արձակուրդ
Անվճար սնունդ
Հեռավար աշխատանքի հնարավորություններ

Կոնտակտներ

Հասցե՝ Amiryan 4/6, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն