QA Engineer

Դիմել էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 14 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Որակի կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Company Overview:

Golden SB Tech is a dynamic and fast-growing IT company that specialises in providing customer support, design, marketing and programming services for local web sites and individual customers around the world. We are seeking a highly skilled and hard working Quality Assurance Specialist to join our team.

Job Summary:

In your role as a QA Specialist at Golden SB Tech, you'll play a crucial part in guaranteeing the quality and reliability of our software products.You'll work closely with our team of developers to test everything carefully and make sure it meets our high standards.


Աշխատանքային պարտականություններ

 • Develop and execute comprehensive test plans and test cases to meticulously verify software functionality.
 • Implement testing frameworks and tools to heighten testing efficiency, emphasizing both API and user interface testing.
 • Identify and meticulously report software defects, collaborating closely with the development team to swiftly resolve issues.
 • Conduct thorough regression testing to guarantee that all bugs are systematically addressed and resolved.
 • Verify releases and furnish post-launch analytics to evaluate bugs leakage and overall product quality.
 • Develop and maintain documentation pertaining to quality control processes and procedures.
 • Actively participate in the development process, offering insights to enhance code quality and overall software product.
 • Engage in backlog refinement and technical grooming meetings to ensure that test requirements are comprehensively addressed.
 • Communicate effectively with the development team and other stakeholders, articulating testing goals and results both verbally and in writing for clear understanding.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Bachelor’s Degree in Computer Science or related field (Master’s preferred);
 • 2-3 years of quality assurance experience, specializing in API testing.
 • Hands-on experience with testing tools like Postman, TestRail, etc.
 • Familiarity with automation testing frameworks and tools, such as Selenium, JMeter, is advantageous.
 • Excellent verbal and written communication skills in English
 • Fast learning ability, positive attitude and commitment to work.
 • Good time-management skills and ability to handle stress.
 • Ability to work independently
 • Strong problem solving skills

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

In case you are interested to apply or know more about this role, kindly send your CV to hr@goldensbtech.com by clearly mentioning the Job title in the subject line.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Testrail

Որակի վերահսկում

API թեստավորում

Postman

Համակարգի թեստավորում

Անձնական հմտություններ

Դրական վերաբերմունք

Ժամանակի կառավարում

Ճկունություն

Թիմում աշխատելու ունակություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգեվավճար
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Բժշկական ապահովագրություն
Ուսում/թրեյնինգ արտերկրում
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Զվարճանքի ժամ
Հագուստի կոդի բացակայություն

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://goldensbtech.com/

Հասցե՝ 81 Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն