Sales manager

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 23 Մայիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Պայմանագրային

Կատեգորիա՝ Վաճառքի/սպասարկման կազմակերպում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are actively seeking a highly motivated and experienced IT Sales Manager to become a key player in our dynamic team at CodeIdea. Take the next step in your career by leading our sales efforts and driving our company’s growth.

Աշխատանքային պարտականություններ

- Develop and execute strategic sales plans to achieve targets and expand our customer base.
- Identify and pursue new business opportunities in the IT industry through lead generation, prospecting, and networking.
- Build and maintain strong relationships with existing clients, understanding their needs, and providing exceptional customer service.
- Stay up-to-date with industry trends, market developments, and competitor activities to identify potential areas for growth and differentiation.
- Prepare and present sales forecasts, reports, and budgets to senior management.

Անհրաժեշտ հմտություններ

- Minimum of 2 years of experience as a successful sales agent.
- Knowledge of the IT industry, including software, hardware, and services.
- Fluent in Russian, English, and Armenian languages to effectively communicate with diverse clients.
- Strong written and verbal communication skills.
- Demonstrated ability to negotiate effectively and close deals.
- Ability to work under pressure and adapt to a dynamic sales environment.
- Strong multitasking, time management, and communication skills.
- Customer service-oriented and detail-oriented.
- Bachelor’s degree in business, marketing, or a related field (preferred).

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

When submitting your CV, please clearly specify the position you are applying for. Send your CV to careers@codeidea.am to join our team.Required Candidate

Level:Mid-level

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Անձնական հմտություններ

Առաջնահերթությունները որոշելու կարողություն

Բանակցությունների հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Թիմում աշխատելու ունակություն

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

CodeIdea

CodeIdea is specialized in creating websites and mobile applications. We can create your brand from the scratch.

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

CODEIDEA

We are a fast-paced, technology-driven organization characterized by innovation, dynamic environment, and continuous growth. Hard work, responsibility and fairness are always appreciated in CodeIdea.

The keys to our success are a culture of open communication, teamwork, and a willingness to support and encourage one another.

We are proud of the achievements and progress of our teammates, so we are always communicating, having team-building activities toto encourage the team spirit.

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օտար լեզվի դասընթացներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Զվարճանքի ժամ
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Բիզնես գործուղումներ
Հագուստի կոդի բացակայություն
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://codeidea.am/?fbclid=IwAR0vsKRlC1TBroyaatSVUWP7au7khIYRfuuLf8ejQ-xoaFsK_foPIramUoY#home

Հեռախոսահամար` +37441391199

Հասցե՝ Նաիրի Զարյան 73/1, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել CodeIdea սոց․ կայքերում