Senior Lawyer

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 17 Ապրիլ 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Իրավական

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are seeking a highly skilled and experienced Senior Lawyer to join our company.

You will play a key role in handling complex legal matters, overseeing legal projects, and ensuring compliance with applicable laws and regulations.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Draft and review a variety of legal documents, including agreements and policies.
 • Monitor changes in legislation and advise on potential impacts.
 • Ensure the company's adherence to ethical standards and corporate governance.
 • Represent the company in legal proceedings when required.
 • Develop and implement legal policies and procedures for the organization.
 • Handle negotiations and settlements, both internally and externally.
 • Oversee and guide the legal aspects of mergers, acquisitions, and other corporate transactions.
 • Maintain a proactive approach to identifying and addressing legal issues.
 • Provide legal counsel to the company on a range of issues.
 • Manage and review contracts, ensuring compliance with legal standards.
 • Safeguard confidential information related to business strategies
 • Play a key role in decision-making processes, offering insights from a legal perspective.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Master's degree in Law
 • At least 6-7  years of professional experience
 • Professional Working Proficiency in English and Armenian written and verbal
 • Strong ability to organize and prioritize workload

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

All interested candidates are required to send their CVs to career@aerodynamics.am and indicate the position title you apply for in the subject line of the email or apply by using this link https://bit.ly/3SRZgxB .

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Պրակտիկ իրավաբանական հմտություններ

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Պարգևատրումներ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Սպորտային փաթեթ

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.aerodynamics.am/

Հեռախոսահամար` +37433872888

Հասցե՝ 2 Alikhanyan Street, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել AeroDynamics սոց․ կայքերում