SMM Manager

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 19 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Join our dynamic video game company and become an integral part of our team, dedicated to catapulting our games to the forefront of the gaming world! We're seeking individuals who are either passionate gamers or have a deep love for gaming, coupled with fluent English proficiency. Don't worry if you're new to the industry; we provide comprehensive training. Take the leap and embark on an exciting journey with us!

Please write about what you know about Video Games,like playstation, x-box, steam Games,

  • Which games you played etc

Աշխատանքային պարտականություններ

  • Be Responisble
  • Manage TikTok, Reddit, Twitter, Discord, Imgur Accounts (put posts, write comments, answer comments-We will Train)
  • Do Researches

Անհրաժեշտ հմտություններ

  • Basic Photoshop Skills(We train)
  • Great English writing skills
  • Time Managment skills

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Կրտսեր

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Մասնագիտական հմտություններ

Թվային մարքեթինգ

Որոնողական համակարգերի օպտիմալացում/մարքեթինգ

Ռազմավարական մարքեթինգ

Մարքետինգային հետազոտություն

Խաղային հոգեթերապիա

SMM

Շուկայի վերլուծություն

Մարքեթինգի կառավարում

Մարքեթինգային ռազմավարություն

Influencer մարքեթինգ

Կոնտենտ մարքեթինգ

Վերլուծություն թվային մարքեթինգում

Օնլայն մարքեթինգ

P2P Marketing

Մարքեթինգ

B2B մարքեթինգ

Ցանցային մարքեթինգ

Մարքեթինգ ՝ սոցիալական ցանցերում (SMM)

Մարքեթինգային վերլուծություն

Անձնական հմտություններ

Առաջնահերթությունները որոշելու կարողություն

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Դիզայնի հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Խնդիրների լուծում

Արագ սովորելու կարողություն

Gamer

Պարտաճանաչություն

B2C Marketing

Product Marketing

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։