SMM Specialist

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 16 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Zoomerang is an AI-based video generation platform that transforms how people create video content, making it as easy as having a conversation. In addition to our generation technology, our platform offers various features, including templates, a video editor, and a recorder, all designed for advanced editing capabilities.

With over 35 million downloads worldwide and over 10 million videos created on our platform each month, we are revolutionizing the video creation industry.


Join our team and be a part of this exciting journey!


Աշխատանքային պարտականություններ

 • Manage Zoomerang's social media accounts (Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Facebook & X (Twitter)).
 • Collaborate with the marketing team to create and implement content calendars, ensuring consistent and timely delivery of social media content.
 • Create and curate visually appealing content (short-form videos) for our social media platforms.
 • Monitor and be involved with the online community, responding to comments, messages, and inquiries in a timely manner.
 • Analyze social media metrics and insights to identify trends, track performance, and make data-driven recommendations for improvement.
 • Stay up-to-date with the latest social media trends, tools, and best practices.
 • Exclusive dedication to the Zoomerang project (you should not manage other pages).

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Proven experience as an SMM Specialist (portfolio or examples of successful social media campaigns, promotions, etc.).
 • Creative thinking and the ability to generate unique and engaging content.
 • Proficiency in video editing software and tools, with the ability to create visually appealing and engaging videos.
 • Solid understanding of social media platforms, algorithms, trends, and best practices.
 • Knowledge of digital marketing trends and techniques.
 • Strong analytical skills to interpret data and identify trends.
 • Fluent in English with excellent written and verbal communication skills.
 • Ability to work independently and as part of a team, managing multiple projects and deadlines effectively.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Չսահմանված

Լրացուցիչ տեղեկություն

Please email your last updated CV and portfolio to hr@zoomerang.app, with the subject line –“SMM Specialist”.

Although we value all applicants, please be aware that only shortlisted candidates will be contacted for interviews.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Ռազմավարական մարքեթինգ

SMM

Կոնտենտ մարքեթինգ

Վերլուծություն թվային մարքեթինգում

Գրավոր անգլերենի իմացություն

Անձնական հմտություններ

Ստեղծարար մտածողություն

Վերլուծական հմտություններ

Strong interpersonal skills

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Our History and Goals

Zoomerang is a creative video content creation platform with millions of monthly active users. With Zoomerang, everyone can become a professional video creator in minutes without having any technical experience. With the new revolutionary all-inclusive video creator app, our users produce world-class videos in all sizes languages and topics for any marketing goals. They choose from an ever-growing library of millions of user-generated video templates from all the hottest and trending categories, customize with their images, videos, and texts to render spectacular animated videos in minutes with 0 technical experience.

There are already 25.000.000 creators who joined our platform worldwide and is available on iOS and Android platforms.

Our goal is to facilitate video creation on all platforms by making it as simple as one button click.

 

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Zoomerang at EWC

In Summer 2021, Zoomerang took part in the Entrepreneurial World Cup and received 2 awards: National Runner Up and  Growth Stage Winner.
One of these awards gave us an opportunity to represent Zoomerang in Saudi Arabia in the upcoming final.
There, we will compete with about 100 start-up companies worldwide in November 2021 and present its innovative ways of video creation to a much larger audience.

 

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Հագուստի կոդի բացակայություն
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Աշխատակիցների բաժնետոմսերի գնման պլան

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.zoomerang.app

Հեռախոսահամար` +37493451015

Հասցե՝ 27/3 Ազատության պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Zoomerang սոց․ կայքերում