Mid React developer

Վերջնաժամկետ՝ 25 Հոկտեմբեր 2020

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Arpify is looking for a Mid Level ReactJS Developer to join our team.  By joining our team, a successful candidate will be working on large-scale web applications that require a high level of security.

Our teammate should be passionate about his/her craft, thrive for perfection, and have the enthusiasm and willingness to participate in a number of architectural and technical discussions.

Also, you should have an eye for details and a good understanding of best practices, as well as experience in testing, visualization, design, and an ability to choose the best tool for the job.

This position will allow you to grow your skill sets and try out yourself in backend development. You will be joining a very strong technical team, an environment that drives you to reach your potential. 

Աշխատանքային պարտականություններ

  • You will be expected to work with other developers with varying levels of experience
  • As a Mid-Level Developer, you will be working with other teams in an Agile environment learning the needs of the business to ensure the best user experience possible
  • You will be expected to build reusable components and front-end libraries for future use
  • Optimize components for maximum performance across a vast array of web-capable devices and browsers
  • Write well-designed, testable, efficient code using the latest development best practices
  • Own the technical design, implementation, and quality engineering of our full-stack application
  • Participate in constant collaboration with teammates in the form of technical discussion, code reviews, and pull requests prior to commit
  • Solve complex problems
  • Stay up-to-date on emerging technologies
  • Enjoy your job!

Անհրաժեշտ հմտություններ

•    3+ years of professional experience in JS/Front-end development,
•    At least 2 years’ experience of working with React.js ( knowledge of Angular and Vue.Js is a plus),
•    Strong Knowledge of Redux, React Hooks,
•    Strong knowledge of JavaScript/ES6, HTML5, CSS3, SCSS, Bootstrap,
•    Have a strong understanding of web application technologies and protocol (REST, Sockets, etc.),
•    Knowledge of any backend technology is a huge plus,
•    Experience in building reusable components with React and JavaScript ES6,
•    Proficient understanding of code versioning tools, such as Git,
•    Ability to write well-documented, clean code,
•    Willingness to learn and constantly develop your skills,
•    Attention to details is very important to us,
•    Comfortable with Agile methodology,
•    Team player,
•    Good organizational and time-management skills,
•    Great interpersonal and communication skills,
•    Upper-intermediate or advanced level of English.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Please, send your CV to [email protected] 

For more details, contact us: +374 (41) 900-699

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

React.js

Redux

HTML5/CSS3

Անձնական հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Խնդիրների լուծում

Ուշադիր

Հաղորդակցման հմտություն

Աշխատասիրություն

Պատասխանատվության զգացում

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Հասցե՝ [email protected], Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն