Senior Engineer for FPGA Development

Վերջնաժամկետ՝ 12 Մայիս 2021

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

• Write verification specifications, verification plans, and documentation

• Develop test bench and automate regression plans

• Be responsible for simulation, verification, and debugging of logic designs (schematics, RTL)

• Be responsible for developing test-benches , test cases and verification flow components for Soc based FPGA

• Develop tests with software/firmware flow used in SoC FPGA verification

• Develop Behavioral models using Verilog and SystemVerilog

• Develop Coverage driven Verification flows

• Develop and complete block-level verification and contribute on the test development for SoC FPGA fullchip level verification

• handle complex Block and Subsystem Verification platform

• debug the logic designs for design intent

• Bring a self-motivated and enthusiastic approach that will achieve any new requirements and overcome all challenges

Աշխատանքային պարտականություններ

- design/implementation/integration of IP modules, creation of HW/SW verification/validation test-benches
- debugging Verilog RTL, generated bit-streams, building CAD flows for EDA tools
- investigation of benchmark and complex designs for QoR analysis, find QoR outliers
- coding with C/C++ for firmware/drivers, develop IFS/GUI with C++/QT,  review/improve the existing codes
- preparing necessary technical documentation
- communicating effectively with team members handling communication/conference calls with customers at late hours if required
- handle assignments in both R&D and QA projects
- applying best practice techniques: monitor and input into the organization's standards and processes
- work as a part of the team: help team to grow in knowledge, participate in management discussions, help to grow junior members of the team, support long-term company growth

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Hands on project experience in RTL Verification

 • Strong knowledge on digital fundamentals and understanding of FPGA/ custom chip flow

 • Hands on knowledge on Verilog and SystemVerilog

 • Hands on knowledge in C/ C++ language

 • Experience in FPGA programming and related software usage with Firmware

 • Exposure to SVF and STAPL/JAM: Adaptive FPGA Programming is a plus

 • Good Knowledge in logic design and analysis

 • Experience with UNIX shell scripting or Perl scripting

 • Experience in Verilog, SystemVerilog, UVM

 • Exposure to SoC FPGA flow concepts

 • Exposure to Gate Level Simulations and Firmware Verification

 • Exposure to knowledge on System Verilog Assertions, Functional Coverage and Scoreboard

 • Experience with leading edge simulator tools is recommended

 • Good analytical and problem solving skills

 • Excellent written and verbal communication in English.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Interested candidates should send their CV to [email protected]instigatesemiconductor.com email address indicating the position title in the subject line of the email. 

Competitive salary depending on experience and skills.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Python

Scrum

TCL

C++

Qt

Agile

Անձնական հմտություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Դրական վերաբերմունք

Ժամանակի կառավարում

Խնդիրների լուծում

Թիմում աշխատելու ունակություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։