SmartCode

4288 Ընկերության էջի դիտումներ

10 հետևորդ

7 ակտիվ աշխատանքներ

66 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Կրթություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2016

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 22 Հանրապետություն փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (7)

About Us

Our mission at Smart Code Academy is to promote the success of people who want to start their careers in the field of information technology, and to provide the IT market with competitive, highly qualified specialists. We are committed to developing a culture of learning and ensuring that every person has the opportunity to realize their full potential through education.

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգեվավճար
Օտար լեզվի դասընթացներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Ճկուն գրաֆիկ
Արտոնյալ ֆինանսական ծառայություններ

Կոնտակտներ

22 Հանրապետություն փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37441435344