Front end ծրագրավորող

Վերջնաժամկետ՝ 19 Մայիս 2021

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for a Front end Developer responsible for managing the interchange of data between the server and the users. The incumbent’s primary focus will be the development of all server-side logic, definition and maintenance of the central database, and ensuring high performance and responsiveness to requests from the front-end. The candidate will also be responsible for integrating the front-end elements built by the co-workers into the application. Therefore, a basic understanding of front-end technologies is necessary as well.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Integration of user-facing elements developed by front-end developers with server-side logic;
 • Writing reusable, testable, and efficient code;
 • Design and implementation of low-latency, high-availability, and performant applications;
 • Implementation of security and data protection;
 • Integration of data storage solutions.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Strong proficiency with JavaScript;
 • 3+ years of experience ReactJS developer
 • Good understanding of server-side templating languages, CSS preprocessors and front-end technologies, such as HTML5, and CSS3;
 • Understanding accessibility and security compliance; 
 • User authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments;
 • Integration of multiple data sources and databases into one system;
 • Understanding fundamental design principles behind a scalable application;
 • Understanding differences between multiple delivery platforms, such as mobile vs. desktop, and optimizing output to match the specific platform;
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git;
 • Team spirit; strong communication skills to collaborate with various stakeholders.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

To apply, please submit your CV to: [email protected]

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

 JS concepts and frameworks

React JS

Անձնական հմտություններ

Անկախ աշխատելու հնարավորություններ

Ժամանակի կառավարում

Ստեղծարար մտածողություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Գտնել սոց․ կայքերում