Live խաղավար-Առավոտյան Հերթափոխ

Վերջնաժամկետ՝ 21 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ժամանց

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Are you looking forward to building a career within an international company? For us it doesn’t matter whether you have some previous work experience, or you are about to take the first step in your career, or even if you wish to combine work and university studies - Evolution is the place for you to start!

As a Game Presenter, you will begin your journey with us in our Evolution Academy, where you will learn the basics of the job, and after shine with your performance in our state-of-the-art broadcasting studio in Yerevan.

You’ll be in the business where personality is a key and in focus - presenting games live on-camera. You’ll welcome players to the game tables and ensure they have a great customer experience, as well as will not forget to ensure that all rules are followed. You’ll also spin the ball, deal the cards and announce the winning results. It’s a little like hosting your own TV game show, except your players aren’t in the studio — they’re playing online on their computers, tablets and smartphones.

The success of Evolution is determined by the quality and commitment of our people. This is truly an exciting opportunity for a talented individual who is looking for a career opportunity in a dynamic and international work environment.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Be the face of our award-winning products;
 • Lead the game according to the instructions on the screen;
 • Communicate with our product users from around the world.
 • Ability to work only with morning shift-08:00 - 16:00

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Good command of English;
 • Positive attitude;
 • Responsibility and dedication - towards your work and your colleagues.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ուսանող

Լրացուցիչ տեղեկություն

 • Competitive remuneration package;
 • Paid on-the-job training in our Academy;
 • Paid break time;
 • Free English courses;
 • Excellent working environment including gym and canteen;https://smrtr.io/bDfgp
 • Flexible work schedule to fit around everyone’s lifestyle;
 • Opportunity to gain media and broadcasting experience in state-of-the-art broadcast studio and enhance your language skills;
 • Professional and personal development opportunities – internal shadow days, make-up courses and similar;
 • Real opportunity for career growth;
 • No prior work experience needed;
 • Referral bonuses;
 • Health insurance;
 • Privilege card;
 • Opportunity to use Bookboon - the world's largest eBook and audio learning publisher (eBooks, Podcasts, Live Virtual Classrooms, Online classes etc.)

Մասնագիտական հմտություններ

Անգլերեն

Անձնական հմտություններ

Բանակցությունների հմտություններ

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Evolution Coming To Armenia

Evolution, leading international B2B developer and provider of products for the online gaming industry, is opening a broadcasting studio in Yerevan. The modern state-of-the-art studio will be part of the company global network of and serve online casino operators with all over the world with English speaking live dealer tables. With A-Z product development in-house, including design, software and technical development, Evolution is a pioneer, constantly aiming to push the limits of what has been done in terms of online user experience.

Evolution’s broadcasting units operate 24/7 and function like giant TV-studios in which employees lead the games and interact with players live in front of the camera. By entering the Armenian market, Evolution will create 100s of entry-level job opportunities for local youth in Yerevan and its surroundings.

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Studio Tour with Jacob Claesson

Attention, attention!!!

Take your seats and join us in Evolution Armenia's studio tour with Head of Operations, Jacob Claesson! During the tour you will find out:

- who we are

- what our studio will be like

- who we are looking for

- how to join us

So, click on the video and start your tour. And if you decide to join Evolution, follow the link: https://www.evolution.com/careers/armenia/

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Evo Team at Color Fest 2022

It is possible to kickstart your career in leading international Company!

Join Evolution Armenia!

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Անվճար կայանում
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Արտոնյալ քարտ
Բիզնես գործուղումներ
Անհատական զարգացմանը խթանող միջավայր
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Ֆիզիկական բարեկեցության ծրագրեր
Աշխատավայրում սպորտի եվ յոգայի զոնա
Առաջին բուժօգնության դասընթացներ
Հավասար հիմունքներով աշխատանքային հարաբերությունների ապահովում