Mid/Senior ML Engineer

Դիմել էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 22 Մայիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

You will join a top-class research team and work on state-of-the-art ML models for Voice AI. These models must be high-quality and efficient enough to work on edge devices such as PCs and laptops. You will also collaborate with engineering teams on the high-performance implementation of researched solutions and shipping into Krisp products.

Աշխատանքային պարտականություններ

What you'll do:

  • Research, design, engineer, and support ML systems, including product research, algorithmic research, data preparation, coding, and fine-tuning based on QA feedback
  • Leverage trade-offs between technical complexity and product requirements
  • Be on top of related industry and research trends
  • Communicate technical decisions effectively through technical discussions and design docs.

Անհրաժեշտ հմտություններ

What we are looking for:

  • Proven Mid/Senior level experience as an ML engineer or a similar role
  • Strong background in Mathematics, Physics, or Computer Science
  • Good understanding of CS algorithms and mathematical principles underlying ML algorithms
  • Solid skills in software design and engineering
  • Solid command of Python and its ecosystem, including familiarity with ML frameworks such as Tensorflow or Pytorch.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

All interested candidates are encouraged to apply by sending their CVs and additional details to talent@krisp.ai.

We highly appreciate all applications, however, only shortlisted candidates will be contacted for the next stages.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Մեքենայական ուսուցման ալգորիթմեր

TensorFlow

PyTorch

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

#WorkFromHome. Krisp-ի լավագույն փորձը

Krisp-ի արձագանքը COVID19-ին

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Experience Krisp’s unique culture with us!

Learn about Krisp’s unique culture first-hand! Watch our team sharing their experience and get inspired by the opportunities.

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Օպցիաների հիման վրա բաժնետոմսերի ձեռքբերում
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Պարգեվատրում երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Պարգեվատրման համակարգ
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Սպորտային փաթեթ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Ծնողական արձակուրդ
Բրենդային օնլայն խանութներից ընկերության ապրանքանիշով իրերի ձեռքբերում
Ոլորտի աշխատակիցների համար կազմակերպվող սպորտային եվ ինտելեկտուալ մրցաշարերի մասնակցություն

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://krisp.ai

Հասցե՝ 5 Հրաչյա Քոչարի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Krisp սոց․ կայքերում