Principal Software Engineer Lead (C#/.Net)

Վերջնաժամկետ՝ 20 Մայիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

This position is responsible for enhancing and maintaining existing software products as well as developing new products. The ideal candidate has a strong desire for excellence, with confidence in their expertise, and is a creative problem solver.

Աշխատանքային պարտականություններ

WHAT YOU'LL DO

 • Design, develop, document, test, and debug new and existing software systems and/or applications for market sale or large-scale proprietary software for internal use.
 • Build new features and enhance existing functionality in our products
 • Participate in all aspects of the software development cycle, including development, QA, release, and maintenance
 • Maintain a high level of code quality and software engineering best practices
 • Strong proficiency in C#/.NET programming language.
 • 3+ years combined mobile experience in Xamarin/Maui technologies and mobile application deployments
 • Experience with Back End technologies and frameworks like ASP.NET Core
 • Experience with web APIs and RESTful services for integrating with Back End systems.
 • Experience with version control systems like Git/MS DevOps.
 • Experience with MVVM, Prism, or other similar frameworks as well as experience/Exposure to Java (not a must, but nice to have)
 • Experience with unit and integration testing
 • Excellent problem-solving, debugging, and troubleshooting skills, excellent communication and collaboration skills

Staff Management

 • Manage a team of developers, their workloads, expectations, communication of progress between staff and upper management.
 • Manage employee’s performance, time off requests, 1:1 meetings, quarterly check-ins and goals, & growth opportunities.
 • Mentor and provide technical guidance to employees, facilitate teamwork, provide guidance, motivate & recognize staff.
 • Help identify and address staff training & development needs.
 • Work with senior management to recruit new staff.
 • Help identify, prioritize, and execute tasks to meet project deadlines; Ensure procedures are followed by staff members.

Անհրաժեշտ հմտություններ


 • Preferably 10+ or more years of experience. Higher educational qualification in a relevant field.
 • Proven previous experience in a Senior Software Engineer role.
 • Superior working knowledge of Agile Project development methodology and the ability to implement those methodologies in active projects.
 • Proven experience and knowledge of the relevant programming language requirements for this role and the ability to share that knowledge with team members.
 • Proven leadership as a project leader or as a subject matter expert.
 • Coordinate project activities of co-located and remote team members.
 • Clear and concise communication skills in English (verbal and written)
 • Presentation and mentoring skills

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

About Us

This is Fortra, where we're making a difference by offering a best-in-class solutions portfolio, proactively adapting to the ever-evolving cybersecurity threat landscape, and putting people first. Fortra is a cybersecurity company like no other. We're known for our innovative software and services, world-class support, and the commitment and satisfaction of employees across the globe. Our approach is different, and we’re proud of that. For more information about what it's like to work for us, and learn about our culture, benefits, or perks, connect with us on LinkedIn
 

We Are Fortra

Our people make us great. Our employees are a resilient and diverse group of global problem solvers, proactive protectors, and relentless allies, empowered to show up every day authentically, ready to fight the good fight with Fortra. Here at Fortra, we believe we're stronger when we're all stronger. That's why we're committed to supporting and empowering our employees through a host of offerings, including competitive benefits and salaries, personal and professional development opportunities, flexibility, and much more!

Visit our website to learn more about why employees choose to work for Fortra. Remember to check out our Glassdoor to learn what our employees are saying and connect with us on LinkedIn.

As an EEO/Affirmative Action Employer, all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, sexual orientation, gender identity, veteran or disability status.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

.NET Framework

Java

ASP.NET

MVVM

C#

RESTful

.net core

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

HS Band - Արի՛ իմ սոխակ

HelpSystems-ը լի է տաղանդներով:

Այո, մեր թիմը լի է տեխնիկական տաղանդներով, որոնք առաջարկում են կիբերանվտանգության և IT ավտոմատացման տարբեր ապրանքներ Fortune 500 ընկերություններին:
Բայց մենք նաև գիտենք, թե ինչպես զվարճանալ: HelpSystems-ն ունի ներքին band, որը ղեկավարում են երաժշտական տաղանդներով մեր աշխատակիցները:


Դիտեք նրանց ամենավերջին երաժշտական տեսահոլովակը:

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Ընկերության լուսանկարները

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.fortra.com/

Հասցե՝ 9 Ալեք Մանուկյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Fortra Armenia սոց․ կայքերում