Senior Administrative Assistant/ VBET

Վերջնաժամկետ՝ 13 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ադմինիստրատիվ/օֆիսային

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

Company Overview:

VBET is an award-winning sports betting and gaming operator with 20 years of experience in the industry powered in-house by Bet Construct. We have shifted from a start-up to an extensive international company holding over 10 licenses and operating in over 120 countries. VBET’s mission is to give our customers the best betting and gaming experience in a safe and secure environment.

About the Role:
We are currently seeking a dynamic and resourceful Senior Administrative Assistant to join our team. This role presents an exciting opportunity for a seasoned professional who thrives in a fast-paced environment and excels at managing complex administrative tasks with precision and efficiency. The ideal candidate will possess a strategic mindset, exceptional communication skills, and a strong ability to anticipate needs and proactively support senior executives.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Strategically manage and optimize complex calendars, including scheduling appointments, coordinating meetings, and organizing events with meticulous attention to detail.
 • Facilitate seamless travel arrangements, including booking accommodations, coordinating transportation, and preparing detailed itineraries.
 • Serve as a primary point of contact and liaison for the Executive, effectively interfacing with internal and external stakeholders to ensure smooth communication and collaboration.
 • Prepare and edit a variety of high-quality correspondence, reports, and presentations, demonstrating exceptional attention to detail and accuracy.
 • Proactively screen and prioritize incoming calls, emails, and other communications, exercising sound judgment and discretion in managing sensitive information.
 • Conduct comprehensive research and analysis, synthesizing complex data into concise briefing materials to support decision-making processes.
 • Assist in the planning and execution of meetings and events, including drafting agendas, preparing meeting materials, and capturing meeting minutes as needed.
 • Maintain confidentiality and integrity in handling sensitive information, files, and records, adhering to strict protocols and security measures.
 • Collaborate closely with cross-functional teams to support special projects and initiatives, demonstrating flexibility and adaptability in addressing evolving priorities.
 • Take initiative to anticipate needs and streamline administrative processes, driving continuous improvement and operational excellence.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Bachelor's degree in Business Administration, Communications or a related field preferred.
 • Proven track record of success in an Executive Assistant or similar role, supporting C-suite executives in a dynamic corporate environment.
 • Exceptional organizational skills and demonstrated ability to manage multiple priorities and deadlines with poise and efficiency.
 • Excellent written and verbal communication skills, with a keen eye for detail and ability to convey complex information clearly and concisely.
 • Proficiency in Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) and other relevant software applications.
 • Strong interpersonal skills and ability to build positive relationships with internal and external stakeholders at all levels.
 • High level of integrity and discretion in handling confidential information and sensitive matters.
 • Strong problem-solving abilities and resourcefulness, with a proactive approach to addressing challenges and finding solutions.
 • Ability to work effectively both independently and collaboratively within a team-oriented environment.
 • Flexible and adaptable mindset, with a willingness to take on new challenges and pivot as needed in response to changing priorities and business needs.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Role Benefits:

 • Competitive experience-based salary
 • Coverage for the employee and family health insurance
 • Upskilling and reskilling trainings
 • Social events, corporate parties
 • 4 day-offs in a year
 • Transportation
Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Անձնական հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Margarita Margaryan, Chief HR Officer

Softconstruct is a company with a strong passion for discovering groundbreaking solutions in the field of innovative technologies. The key to our success, as we see it, lies in the dedication, endeavour and curiosity of our tribal community and the fearless drive for exploring new horizons. 

We have built an environment that brings together 4000+1 creative professionals united for the love of the game. We provide a healthy working ecosystem and a vast amount of opportunities for personal and professional development. We support our teams in their pursuit to keep the balance between work and fun. 

We dare to take the risk of exploring new ideas and doing things that we haven’t done before. We are bold enough to go beyond our own limits, to improvise and learn along the way.
Our vision is about being fearless and transforming ideas into business stories. 

 

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

SOFTCONSTRUCT

SoftConstruct is an imagination-driven tech company with a passion for transforming ideas into business stories and developing innovative technology solutions for various industries.Our ecosystem has given birth to market-leading independent labels, such as BetConstruct, FeedConstruct, SpringBME, Ucraft, FasTToken, FastShift, and many more, all united under the tagline "Imagined by SoftConstruct". This unique blend of creativity, fearless approach and inventiveness drives us to create brands from an iGaming tech solutions provider to a Digital event hosting platform and everything in between.
From the very first day, Soft’s approach to business has always been atypical - daring, non-stop, creative and bold. And this journey of bold innovation and creativity has helped the business evolve into a visionary brand that brings together over 5,000 people around the world, spans 10+ trademarks with a number of branch offices operating worldwide. Reframing the limits and questioning existing patterns has been and remains the key to scaling our business story, bringing profound results and solutions to the people we work with and work for.
SoftConstruct was founded by the Badalyan Brothers in 2010.

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Welcome to Softonstruct

-

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Անվճար կայանում
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Բժշկական ապահովագրություն ընտանիքի համար
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Հագուստի կոդի բացակայություն
Զեղչեր եվ բոնուսներ աշխատակիցներին
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Նվերներ տոների կապակցությամբ
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Ոլորտի աշխատակիցների համար կազմակերպվող սպորտային եվ ինտելեկտուալ մրցաշարերի մասնակցություն
Մարզասրահի կորպորատիվ անդամակցություն
Աշխատավայրում սպորտի եվ յոգայի զոնա

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.softconstruct.com/

Հեռախոսահամար` (010) 510051

Հասցե՝ Գարեգին Հովսեփյան 20, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն