Senior Project & Delivery Manager

Վերջնաժամկետ՝ 26 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝


Digitain is looking for and Senior Project & Delivery Manager who will be responsible for planning, leading, organizing and motivating Agile and Hybrid Project and/or Product Teams. The successful candidate should demonstrate the ability of managing multiple concurrent projects in a fast-paced environment across multiple business units.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Define project scope and schedule/delivery timeline while focusing on regular, incremental and timely delivery, both short term and long term (including roadmaps)
 • Organize and lead project/product status update meetings (including but not limited to framework ceremonies) generating and maintaining sufficient project, team and company level records & institutional memory
 • Prepare and distribute progress reports (in and out of regular delivery periods)
 • Manage risks and issues within the team and across different business units
 • Correct deviations from plans, re-plan and re-define if and when required
 • Perform forward delivery planning for assigned projects/products
 • Assist in team development while holding teams accountable for their commitments, removing blockers to their work
 • Leverage organizational resources to improve capacity for project/product work
 • Mentor and develop team members, manage efficiency by providing clarity, predictability, transparency in day-to-day project management
 • Be aligned and closely collaborate with the Product Owner/Product Manager in managing customer/client expectations for project/product deliverables, managing stakeholder communications (internal & external), and helping to implement an effective system of project governance
 • Assist to define and manage a well-defined project management process and lead ongoing process improvement initiatives to implement best practices for Agile Project Management
 • Promote team empowerment, ensure that each team member is fully engaged in the project and making a meaningful contribution, and encourage a sustainable pace with high-levels of quality for the team and value for the company

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Proven understanding of software development life-cycle models as well as expert/in-depth knowledge of both Agile and traditional project management principles/practices and the ability to blend them together in the right proportions to fit a project and business environment
 • A proven track record of successfully implementing software or web development projects using Agile methodologies including (ideally) 3+ years of experience as a Project Manager managing large, complex projects in a high-tech development environment with multi-function teams
 • Prior experience with Lean/Agile methodologies with enterprise-level software development projects
 • Experience overseeing multi-function project/product teams with at least 10-15 team members including Developers, Product Owners, Business Analysts, and QA Engineers
 • Balanced business/technical background
 • BA or BS or equivalent experience is required; MA or MS is a plus
 • Very effective interpersonal skills including mentoring, coaching, collaborating, and team building
 • Strong analytical, planning, and organizational skills with an ability to manage competing demands
 • In-depth knowledge and understanding of business need with the ability to establish/maintain high level of trust and confidence from internal and external stakeholders
 • Proven ability to lead software development projects and ensure objectives, goals, and commitments are met
 • Solid understanding of and demonstrated experience in using appropriate tools (Jira or equivalent, Microsoft Project, Visio, and all Office Tools)
 • Excellent oral and written communications skills and experience interacting with both business, technical and IT individuals at all levels including the executive level
 • Creative approach to problem-solving with the ability to focus on details while maintaining the “big picture” view

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Մասնագիտական հմտություններ

Պրոդուկտի զարգացում/մենեջմենթ

Agile նախագծի կառավարում

Անձնական հմտություններ

Ժամանակի կառավարում

Խնդիրների լուծում

Սթրեսի կառավարում

Թիմի կառավարում

հաղորդակցություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Օտար լեզվի դասընթացներ
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Զեղչեր եվ բոնուսներ աշխատակիցներին
Մերսում

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.digitain.com

Գտնել Digitain սոց․ կայքերում