Senior .Net Engineer

Վերջնաժամկետ՝ 24 Ապրիլ 2020

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

 

Senior .Net Software Engineer is involved in small to large scale projects through all stages of the software development life cycle from requirements gathering to implementation. The position requires collaboration within the Agile team, also with Enterprise Architects, UI/UX Designers, Database Administrators and also other teams to design and develop functionally rich, robust, user friendly web applications and APIs.

Աշխատանքային պարտականություններ

 

 • Develop, maintain and extend web applications backend using ASP .net, MVC, WebAPI.

 • Design and develop business and system APIs for both On Premises and Google Cloud.

 • Create and review API definitions which follow best practices.

 • Develop, maintain and enhance microservices using .net Core on Google Cloud for Kubernetes Engine. 

 • Create or extend relational or nosql databases using technologies like MS-SQL Server, CloudSQL, Firestore, Redis or others.

 • Use and enhance event driven data management for microservices using PubSub, Kafka or others. 

 • Create, support and document libraries using C# and publish them in Questrade internal NuGet.

 • Follow the company rules for code review, unit testing and code quality.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Strong understanding of object-oriented (OOP) development.

 • Strong knowledge of .net Framework and .net Core using C#.

 • Microservice and database development skills for Google Cloud Platform.

 • Experience with web application backend development using MVC, ASP .NET, Web API.

 • Good knowledge of MS-SQL Server for creating new tables with indexes, triggers, temporals, also writing complex stored procedures following company rules.

 • Minimum 3 years of work experience in backend development using .NET.

 • Knowledge of Javascript, NodeJS, AngularJS is a plus.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Մասնագիտական հմտություններ

ASP.NET MVC

.NET Framework

ASP.NET Web Api

OOP

Google Cloud Platform

C#

.net core

Անձնական հմտություններ

Խնդիրների լուծում

Ճկունություն

Նպատակասլաց

Թիմում աշխատելու ունակություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Այս աշխատանքին հնարավոր է դիմել միայն ստորև Դիմումի ընթացակարգին հետևելով։

Դիմումի ընթացակարգ

Interested candidates are welcome to send their resume/ CV to: [email protected] or [email protected] . Please, mention the position title ("Senior .Net Engineer ") in the subject line of the email. Only shortlisted candidates will be notified.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.questrade.am

Հասցե՝ 105/1 Teryan Street

Գտնել սոց․ կայքերում