Senior Python Developer

Վերջնաժամկետ՝ 26 Փետրվար 2021

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for an experienced Senior Python Developer to join our rapidly growing team .The role of the Python Developer is to build high-quality, innovative and fully performing software that complies with coding standards and technical design.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Write effective, scalable code
 • Develop back-end components to improve responsiveness and overall performance
 • Integrate user-facing elements into applications
 • Test and debug programs
 • Improve functionality of existing systems
 • Implement security and data protection solutions
 • Assess and prioritize feature requests
 • Coordinate with internal teams to understand user requirements and provide technical solutions

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • At least 4 years of solid Python experience.
 • Solid knowledge of Django
 • Knowledge of and experience with ORM concept.
 • Solid knowledge of the principles of the class-based object-oriented programming.
 • Knowledge of concurrent programming, features of the concurrent programming with Python.
 • Knowledge and experience in web technology (HTTP protocol, client/server model).
 • Experience in developing and using REST APIs.
 • Experience in SQL and RDBMS (PostgreSQL for example).
 • Competence with Linux, DevOps, Nginx.
 • Competence with pyTest.
 • Understanding of Git.
 • Strong English communication and interpersonal skills.

Personal Attributes of the Ideal Candidate Include:

 • Strong self-learning skills, flexibility to adapt, an appetite for risk: OnePlanetOps needs someone who can work within a team structure yet is open-minded and crazy enough to be innovative.
 • Highly competitive metabolism and strong work ethic: this position is at the center of OnePlanetOps’ business. Our challenge is not to find a revenue model that works having established the winning strategy we need people who can help us execute
 • Team attitude: a willingness to roll up your sleeves, a service approach to leadership and a history of respect for all colleagues
 • Strong interpersonal and collaborative skills
 • Ability to multi-task and manage multiple assignments in a fast-paced environment.
 • Willing to maintain and migrate legacy/current applications to newer technology/frameworks

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

All the interested and qualified candidates are encouraged to apply via link - https://opg.applytojob.com/apply/d0J4NjoyZL/Senior-Python-Developer

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Nginx

Python

PostgreSQL

PYTHON / DJANGO

Python libraries

Անձնական հմտություններ

Առաջնորդության հմտություններ

Դրական վերաբերմունք

Ժամանակի կառավարում

Խնդիրների լուծում

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://oneplanetgroup.com/

Հասցե՝ 7 Գրիգոր Լուսավորիչի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել WEBIHUB սոց․ կայքերում