Doctor-specialist of Insurance Company, Telephone consultant

Deadline: 18 May 2019

Employment term: Permanent

Category: Insurance

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Բժշկական հատուցումների վարչության թափուր հաստիքը համալրելու նպատակով, փնտրում ենք պրակտիկ փորձ ունեցող բժիշկների, ովքեր ունեն բժշկական գերազանց գիտելիքներ և պատրաստ են իրենց մասնագիտական գիտելիքները ներդնել նաև Առողջության ապահովագրության ոլորտում։ Նոր մասնագետի կրթումն իրականացվում է վարչության և բաժնի ղեկավարների կողմից, որոնց նա հաշվետու է իր ամենօրյա աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս:

Ընտրված մասնագետին հնարավորություն է ընձեռնվելու

  • աշխատել «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ-ի բազմահազար ապահովագրված անձանց, ՀՀ առաջատար բժշկական հաստատությունների բժիշկների, ինչպես նաև ՀՀ տնտեսության առաջատար դեր ունեցող կազմակերպությունների հետ:
  • աշխատել հերթափոխով՝ համատեղելով մասնագիտական աշխատանքի հետ։
  • աշխատանքային առաջին իսկ օրերից ներգրավվել ուսումնա-աշխատանքային գործընթացի մեջ՝ դառնալով պրոֆեսիոնալ և դինամիկ զարգացող թիմի մասը

Job responsibilities

Բժիշկ-փորձագետը պատասխանատու է ապահովագրված անձանց հեռախոսային զանգերի սպասարկման, նրանց առողջական վիճակի մոնիտորինգի, նրանց հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բուժման կազմակերպման, դրանց ֆինանսական և որակական վերահսկման համար:

 - Ապահովագրված անձանց կողմից ստացված հեռախոսազանգերի սպասարկում, մատուցված բժշկական ծառայությունների որակի վերահսկողություն,

 - Բժշկական նշանակումների ճշգրտության և դրանց՝ արդի արձանագրերին համապատասխանության ստուգում,

 - Բժշկական հաստատությունների հետ առողջ համագործակցություն,

 - Ապահովագրական պայմանագրերի գերազանց իմացություն և դրանց բովանդակության մատչելի մեկնաբանում հաճախորդներին,

 - Ապահովագրված անձանց բուժման համար հավաստիքների տրամադրում բժշկական հաստատություններին,

 -Կանխարգելիչ բժշկական ստուգումների կազմակերպում, դրանց արդյունքների վերլուծություն և համապատասխան խորհուրդների տրամադրում Ապահովագրված անձանց:

Required qualifications

Մասնագետից պահանջվում է  առողջության ապահովագրության պայմանագրերի գերազանց իմացություն և դրանց մատչելի ու ճիշտ մատուցում: Բժիշկ-փորձագետը պետք է տեղեկացված լինի արդի բժշկագիտության բոլոր ճյուղերի նորագույն մոտեցումներին: Աշխատանքի և մասնագիտական կայացման բարձր փուլերում մասնագետը պետք է ունենա իր ներդրումները բժշկական ապահովագրության նոր ծրագրերի ստեղծման մեջ:

 - Բարձրագույն բժշկական կրթություն

 - Պրակտիկ բժշկության աշխատանքային փորձ (առավելություն է)

 - Բարձր մարդասիրական հատկանիշներ

 - Մարդկանց հետ շփվելու անհագ ցանկություն

 - Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

 - Դրական աուրա

 - Համակարգչային եւ ինտերնետային գրագիտության, մասնավորապես MS Office

 - Հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուների իմացություն

Additional information

You can apply online via staff.am or follow the below application procedure.

Խնդրում ենք Ձեր ռեզյումեն ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին` նամակի “Թեմա/Subject” տողում նշելով «Ապահովագրական ընկերության բժիշկ, հեռախոսային խորհրդատու»:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Soft skills

Communication skills

Team player

Quick learner

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://www.ingoarmenia.am

Phone: (010) 592-121

Address: , Armenia

Find INGO ARMENIA Insurance CJSC on social media