Technical Writer

Վերջնաժամկետ՝ 28 Մայիս 2020

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Հաղորդակցություն/Լրագրություն/PR

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for a Technical Content Writer to join our professional team.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Create programming documentation for new User Guides and APIs
 • Edit, clarify, and proofread documents written by others, and coach non-writers on ways to improve their writing skills
 • Understand developer’s needs in terms of documentations and achieve them

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Bachelor's Degree in English and IT related area
 • Good communication skills in English speaking environment
 • Advanced knowledge of Russian language is a plus
 • 2-3 years of experience writing documentation for a developer audience
 • Obsessive about technical accuracy and strong attention to details
 • Passion to thrive in a fast-paced, constantly-changing environment
 • A proactive and open-minded attitude to resolving problems and delivering results
 • Excellent organizational and multitasking abilities
 • Experience writing in a structured authoring environment
 • Experience with web technologies is a plusKnowledge of publishing and graphic design tools (MS Word, Adobe Acrobat, Adobe FrameMaker, Adobe PhotoShop, MS Visio).
 • Proficiency with HTML/CSS are welcomed
 • Knowledge of Software Development Life Cycle is a plus
 • Knowledge of Software Development Agile Methodology is a plus
 • Ability to understand and deliver the material in plain language

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Аpply online via staff.am and follow entire application process.

Թափուր աշխատատեղին կարող եք դիմել օնլայն staff.am-ի միջոցով, կամ հետևել ստորև նշված դիմումի ընթացակարգին։

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Բովանդակության ստեղծում

Անձնական հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Հաղորդակցման հմտություն

Կենտրոնացում

Ճնշման տակ աշխատելու հմտություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ընկերության լուսանկարները

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.softconstruct.com/

Հեռախոսահամար` (010) 510051

Հասցե՝ Գարեգին Հովսեփյան 20, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն